اصل خبر در سایت با حجاب

چگونگی اهدای آرامش به خانواده / غربی ها حجابشان را رعایت می کنند

یک کارشناس مذهبی از جمله تاثیرات حجاب را، ارمغان آرامش روحی، روانی و جسمی برای جامعه بیان کرد و گفت: در صورتیکه بانوان در حدود الهی حفظ حجاب کنند، به خود و خانواده آرامش را هدیه می دهند.

چگونگی اهدای آرامش به خانواده / غربی ها حجابشان را رعایت می کنند

به گزارش با حجاب به نقل از یزدبانو؛ حجت الاسلام ابوالقاسم دهقان چناری  با اشاره به اهمیت توجه پدر و مادر در رفتار خود اظهار داشت: افراد هر نوع عملی که انجام می‌دهند، منشاء گرفته از نظام خانواده است.

وی خاطر نشان کرد: خانواده نظام کوچکی است که از پیوستن آن ها به یکدیگر جامعه شکل می گیرد و هر نوع فکر، عمل و عقیده ای که در خانواده نهادینه شده باشد- چه مثبت و چه منفی- در نهایت در جامعه به هنجار تبدیل می شود.

این کارشناس ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که اسلام اهمیت خاص برای آن قائل شده است «حفظ حجاب» است؛ و قطعا جامعه‌ای که در آن به حفظ حجاب اهمیت می‌دهند با حدود الهی ظاهر می‌شوند.

وی در خصوص اهمیت حجاب در جوامع غربی اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت واضح‌تر ارمغان آرامش روحی را با حفظ حجاب مقایسه کنیم باید به بررسی تحقیقات حفظ حجاب در جوامع غربی و اروپایی بپردازیم که رویکرد آن کشور‌ها با اینکه مسیحی‌اند و مسلمان نیستند، رویکردشان به حجاب است.

دهقان چناری اهمیت حفظ حجاب و آرامش ناشی از آن در جوامع غربی را یادآور شد و ادامه داد: علت اصلی این رویکرد، فرار از مسائلی همچون ناامنی است و غربی‌ها یبا امنیت روحی و روانی خود را بدون اینکه اسلام را قبول داشته باشند، در حجاب می‌بینند.

وی در خصوص تاثیرات سوء عدم رعایت عفاف و حجاب بر جامعه  تصریح کرد: حفظ عفاف و حجاب جامعه سالم را در پی دارد و  به هر جهت اگر حجاب و عفاف در جامعه مخصوصا بانوان جامعه نباشد، روحیات و سلامت جوانان تخریب خواهد شد و درنهایت جامعه در پرتگاه تباهی سقوط خواهد کرد.

حجت الاسلام دهقان چناری اشاعه فحشاء در جامعه، سلب آرامش و نابودی خانواده ها را از دیگر آثار عدم رعایت غفاف و حجاب دانست.